Vi bruger cookies på godtskolebyggeri.dk. Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Benyt din browsers hjælpefunktion for at få flere oplysninger.

Læs mere om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
GODTSKOLEBYGGERI.DK
Hadsund _skole

Hadsund Skole: "Vi manglede viden..."

Da Hadsund Skole blev taget i brug i 2005, viste der sig at være alvorlige problemer med støj og indeklima. To år senere er mange problemer løst, og der er lagt en plan for resten. Men det har været en lang og opslidende proces.

De åbne rum stiller store krav

»Set i bakspejlet må vi erkende, at byggestyregruppen manglede viden om de akustiske konsekvenser af at vælge en så åben løsning, og om hvad der skulle til for at få skolen til at fungere, som den er tænkt«, siger skoleleder Allan Krone om baggrunden for de problemer med arbejdsmiljø, som Hadsund Skole har kæmpet med siden åbningen i januar 2005.

»Man valgte en helt åben plan. Det stiller høje krav om en ganske bestemt pædagogik og adfærd, som det har vist sig, at vi ikke kan gennemføre. Elever og lærere skal hele tiden være stille for ikke at forstyrre andre. Det er belastende, og der er for mange ting, som ikke kan lade sig gøre - fx at spille guitar i børnehaveklassen eller at teste eleverne i uforstyrrede omgivelser«, siger han.

Høje forventninger
Forventningerne var høje og glæden var ellers stor, da Hadsund Skole blev indviet. Skolen er ambitiøs og nytænkende både i forhold til sin finansieringsmodel og i sin pædagogiske idé.

Skolens tre afdelinger er bygget op omkring fælles torve, uden døre til de enkelte undervisningslokaler og med glaspartier og skydedøre af glas mellem lokalerne. De transparente vægge skal nedbryde de traditionelle ’kasser’ og styrke muligheden for samarbejde og åbenhed på tværs af klasser og årgange.

Den nye skole viste den sig imidlertid at rumme store arbejdsmiljøproblemer omkring især indeklima og støj. En del af problemerne blev hurtigt løst, men i efteråret 2005 fik skolen hele 12 påbud af Arbejdstilsynet, hvoraf de mest alvorlige netop handlede om støjen.

En plan for ombygning
I samarbejde med skolens arkitekt, Peter Jørgensen fra firmaet JJW Arkitekter, har skolens ledelse og medarbejdere udarbejdet en plan for, hvordan den åbne ide kan justeres gennem en ombygning af skolen.

Planen betyder bl.a., at der vil blive monteret døre ind til alle klasser, at de åbne sprækker mellem glaspartierne lukkes til, og at de åbne torve opdeles med akustisk dæmpede skillevægge. Alt sammen for at reducere støjgenerne. Samtidig skal der være flere grønne planter og hyggekroge.

Planen er godkendt politisk, og der er sat 2 mio. kr. af til opgaven. I skrivende stund - marts 2007 - venter man kun på den endelige godkendelse af tegningerne.

Brugerne ikke spurgt
Hvordan kunne det gå så galt? En del af svaret er, at skolens brugere ikke blev dybt og systematisk inddraget i planlægningen af skolen. Det betød, at arkitekten og kommunen valgte løsninger, som ikke afspejlede skolens praksis, og som ikke havde opbakning hos lærerne.

»Processen blev skudt rigtig godt i gang. Der var workshops, hvor mange ideer og ønsker kom frem. Men vi oplevede, at vores forslag blev overhørt i byggestyregruppen. Vi fik meget få ting igennem, og vi fik aldrig en forklaring på, hvorfor vores forslag blev afvist«, siger sikkerhedsrepræsentant Mette Petersen.

»Vi fik et chok, da vi så de første tegninger med et meget stort torv og alt for små faglokaler. Og senere, da det gik op for os, at alle dørene var fjernet, og at man havde vedtaget en åben plan skole uden overhovedet at tage lærergruppen med i beslutningen«.

»Vi forstår jo godt, at økonomien var stram og at vi ikke kunne få alt opfyldt - at ting må ændres undervejs. Men som ansatte har vi som minimum brug for information og for en forklaring«, siger hun.

En rigtig god skole
Trods problemerne er alle på skolen enige om, den grundlæggende er god, og at det bliver en fremragende skole, når de sidste problemer er løst.

»Ingen ville foretrække at vende tilbage til den gamle skole. Men det har været en lang og opslidende proces, som har tæret på både de ansattes, elevernes og forældrenes tålmodighed«, siger skoleleder Allan Krone.

Sikkerhedsrepræsentant Mette Petersen supplerer: »Den nye skole er jo et kolossalt fremskridt, og ingen af os ville foretrække at være blevet i den gamle. Det er synd, at der har været så mange problemer undervejs, for der er jo gjort så meget godt. Vi er på vej til at få den skole, vi skal have, og kommunen fortjener ros og anerkendelse for, at den har kastet sig ud i et så ambitiøst skolebyggeri«.

Senest revideret den 19. august 2014